dong-ho

Giới thiệu về chiếc đồng hồ lặn Daedalus Dae-Dive

Daedalus Watches, một công ty nhỏ ở Buffalo, New York, đang phát hành chiếc đồng hồ đầu tiên – một […]

Chi tiết

Có thể bạn quan tâm !